Ψηφιακό marketing & ανάλυση X3

SEO, SEM, PPC, Display, Email marketing, Social media με την εμπειρία X3

Δείτε περισσότερα

Αναλύσεις δεδομένων

Google Analytics, Conversion Rate Optimization (CRO), ROAS , KPIs, δημιουργία management reports και στατιστικών αναφορών.

Εκπόνηση στρατηγικών

Καθοδήγηση της εταιρίας για βελτιστοποίηση της online πολιτικής της, βάσει των τρεχόντων εξελίξεων στον χώρο του web και του ηλ. εμπορίου.

Σχεδιασμός και υλοποίηση marketing plan

Ενημέρωση blog & social media, δημιουργία και αποστολή Newsletter, επίβλεψη μοντέλων online διαφήμισης.

Τraffic acquisition & performance management

Επικοινωνία με web developers, 3rd party κατασκευαστές, marketing agencies, προμηθευτές για τη βελτίωση του site και την επίτευξη των διαφημιστικών στόχων.

Συντονισμός ομάδας

Graphics design, content creation, warehouse management, σύνδεση με ERPs & CRM συστήματα εξυπηρέτηση πελατείας ή άλλες ενέργειες που απαιτούν ενσωμάτωση στην επιχείρηση σας.

Advanced IT Consultancy

Παρακολούθηση ανταγωνισμού και τιμών, παρακολούθηση stock και σύνδεση με αποθήκες προηθευτών, προτάσεις προωθητικών ενεργειών και αναβαθμισμένες τεχνικές και ενέργειες.

Επιπρόσθετα

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Για να σας καλέσουμε καταχωρήστε τα στοιχεία σας: Πατήστε εδώ

Πληροφορίες 2411 103 299
Ας ξεκινήσουμε!