Ο στόχος μας

H τεχνολογία μας και τα αποτελέσματα μιλούν για εμάς

Τι μας κάνει διαφορετικούς

Η τεχνολογία μας σας επιτρέπει να κάνετε την επιχειρηματική σας δράση πιο αποτελεσματική.
Η συσωρευμένη εμπειρία μας και η σχέση μας με τους πελάτες μας αποτυπώνεται σε ενα φρέσκο σύνολο υπηρεσιών απαραίτητο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Απο το 2001 έχουμε αναλάβει δύσκολα έργα σε βιομηχανικές μονάδες, λογιστήρια και εμπορικές επιχείρησεις με πολύπλοκες διαδικασίες.
Η σχέση μας με τον επιχειρηματικό κόσμο διευρύνεται και εξελίσεται συνεχώς.

Το λογισμικό που αναπτύσουμε inhouse

Το λογισμικό που αναπτύσουμε βασίζεται στην συνεχόμενη αλληλεπίδραση με τους πελάτες μας. Οι λύσεις μας είναι πελατοκεντρικές και αναβαθμίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και την πορεία που χαράζουμε για κάθε μια απο αυτές.

Οι τεχνολογίες μας συμπεριλαμβάνουν λύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τεχνολογιών κατασκευής ιστοσελίδων & e-shops, πλατφόρμων και διαδικυακών εφαρμογών, την σχεδιάση και ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και διοίκησης, την πλήρη μηχανογραφική κάλυψη και τα ERPs, το λογιστήριο, την αποθήκη, την ηλεκτρονική τιμολόγιση, τις τεχνολογίες cloud και SaaS, την βελτιστοποίηση των συστημάτων για την καλύτερη δυνατή απόδοση προς όφελος των πελατών μας.

Τριπλασιάστε τις δυνατότητες σας με την τεχνολογία X3